2 To 13/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.01.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Jozef Širila, § 333/1 Tr.zák.