5 To 13/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.01.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Richard Vlček, § 14/1 k § 144/1,2d Tr.zák.