6 Cdo 231/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Rudolf Čirč
Členovia senátu: JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Daniela Švecová


Účastníci:
Alena Frolichová a spol.
c/a
Anastázia Lazorová a spol.