1SZa/19/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Taibe Hosseini
c/a
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ SR Banská Bystrica