1Sžz/7/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Ivan Malesh
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava