10SZa/15/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.11.2015 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Fazli Ahmad Abdolaziz Heydari
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín