5 To 6/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Rastislav Štepo, § 250/1,4 Tr.zák.