4 To 1/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.11.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Oto Bajánek pre § 250 ods. 1, 5 Tr. zák.