6Sžo/55/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2015 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr.Zdenka Reisenauerová
JUDr.Alena Adamcová


Účastníci:
Ján Maxinčák, Stará Ľubovňa
c/a
Poľovnícke združenie Marmont, Chmeľnica