6Sž/11/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.10.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr.Alena Adamcová
JUDr.Jozef Hargaš


Účastníci:
MAC TV s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava