4 To 3/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.12.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ingrid Gungalová pre § 187/1,3 písm. b/ Tr. zák.
ZRUŠENÉ