5MObdo/3/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.09.2015 10:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
PAROPLYN HOLDINGS LIMITED Limassol, Cyprus
c/a
Bratislavská teplárenská a. s., Bratislava
o zaplatenie 9 432 475,66 eur s príslušenstvom