1SZa/10/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.08.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Alaa Ibrahim Jawad
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Podhoroď