4Obo/20/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2015 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
JUDr. Pavel Lechman a spol., Giraltovce
c/a
JUDr. Straková – SKP úpadcu Záhr., sadov., staveb. J-L-V, s. r. o., Prešov
vedľ. účastník: DOLPHINS CORPORATION Ltd.
o vylúčenie veci z konkurznej podstaty