1SZa/9/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2015 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Alaa Ibrahim Jawad
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Podhoroď