10SZa/7/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.07.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Kumar Bhushan
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Košice - letisko