1SZa/8/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.07.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Emad Eizeddin
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice