1Sžd/7/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.07.2015 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
MARTEL SLOVAKIA s.r.o. Martin
c/a
Úrad súkromných a bezpečnostných služieb Bratislava