3 Tdo 10/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.09.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. D. C. pre § 250/1,5 Tr. zák.
ZRUŠENÉ