1SZa/3/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2015 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Preet Uppal
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Košice - letisko