10Sza/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Bahoz Abdulrahaman Fatmie
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Košice - letisko