8Sžnz/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.06.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Ing. Marián Bučko, CSc., Košice
c/a
Protimonopolný úrad SR, Bratislava
Termín zrušený