1Sza/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.06.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Anton Daka
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda