10Sžz/8/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.05.2015 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
JUDr. Peter Behuň
c/a
Finančné riaditeľstvo SR a spol.
zmena T:28/5/2015 o 9,30h.