6 To 10/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. R.O., § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné