2 To 1/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 09.06.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. P. Č. a spol., § 250/1,4 Tr. zák. úč. do 1.1.2006