4 Urto 9/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.01.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Juraj Rehor, pre § 21 ods. 1 trestného zákonníka k § 140 ods. 2 trestného zákonníka Českej republiky