4 Urto 2/2017

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.02.2017 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Josef Stojka, § 209 odst. 1 Trestného zákonníka Českej republiky
ZRUŠENÉ