4 Urto 1/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.02.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Vladimír Haviar pre § 175 ods. 1, 2 písm. a/, c/, 3 písm. a/, c/ Tr. zák. ČR a iné