4 Urto 1/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.04.2015 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.M. pre § 175 odst. 1,2 písm. a/, c/, odst. 3 písm. a/, c/ tr. zákoníku ČR a iné