4 Urto 1/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.08.2012 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
S. Š., pre § 15, § 127, § 130 Trestného zákonníka Rakúskej republiky a iné
Zrušené