4 Tost 9/2017

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.03.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Katarína Gáliková, európsky zatýkací rozkaz