4 Tost 9/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.03.2016 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Róbert Ondráška pre § 144 ods. 1, § 13 ods. 1, § 20 Tr. zák.