4 Tost 8/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.03.2013 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.V. a spol., pre § 296 Tr. zák. a iné.