4 Tost 40/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.12.2013 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. I.H. a spol., § 296 Tr. zák. a iné