4 Tost 39/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.12.2011 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E.M.-§ 172/1c,d Tr. zak.