4 Tost 23/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.06.2016 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Vladimír Rojkovič a spol., § 293, 346 ods. 1, 3 písm.b/, ods. 4 Tr.zák. a iné