4 Tost 23/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.06.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. G. M. pre § 329/1,2 Tr. zák. a iné.
ZRUŠENÉ