4 Tost 21/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.06.2012 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
K.S. a spol., § 277 ods. 1, 2 písm. a/ Tr.zák.