4 Tost 14/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.05.2013 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.H., § 269 Tr. zák. a.i.