4 Tost 10/2017

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.03.2017 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Štefan Božík, § 329 ods. 1,ods. 2 Tr. zák.
ZRUŠENÉ