4 To 9/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.09.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E.D. a spol. pre § 9/2, § 219/1,2b,j/ Tr. zák. a iné.