4 To 9/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.10.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľ. S. pre § 7/1, § 219/1,2a,j Tr. zák. a iné.