4 To 9/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J. Z. a spol., § 235a ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. a iné