4 To 8/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.11.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. L., § 20 k § 329 ods. 1 Tr. zák.