4 To 7/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.04.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Marek Vojtech, pre § 329 ods. 1 Tr. zák.