4 To 7/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.06.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Z. P. § 261/1 Tr. zák.