4 To 7/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.02.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A. B. a spol., § 250 ods. 1, 4 Tr. zák.
ZRUŠENÉ