4 To 6/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.04.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R. P. a spol., pre § 187 ods. 1 písm. b/, c/, d/, ods. 5 písm. b/ Tr. zák. účinného do 31. 12. 2005 a iné