4 To 5/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.02.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. V. pre § 276/1,4, § 277/1,4 Tr. zák.